Novi modeli EXC 250-300 TPI

Najčešće postavljena pitanja u vezi novih modela sa direktnim ubrizgavanjem goriva 2T:

Modeli 2 t 2018 sa ubrizgavanjem goriva ( EFI)
KTM 250/300 EXC TPI ( Transfer Port Injection)
Husqvarna TE250i / TE300i
1. Koje su prednosi novih modela TPI ?
• Automatsko podešavanje na nadmorsku visinu i temperaturu
• Mješalica za 2t ulje motora, nije potrebno direktno miješanje ulja sa gorivom
• Precizniji rad motora, poboljšane performanse
• Smanjena potrošnja goriva
• Nema rasipanja goriva iz rasplinjača
• Jednostavnija upotreba, lakše pokretanje motora, nije potrebna promjena
diza rasplinjača , nije potrebna priprema mješavine goriva i ulja
2. Da li se modeli Husqvarna 2t EFI (electronic fuel injection) razlikuju od modela
KTM TPI ?
Ne, Husqvarna i KTM koriste istu tehnologiju , iste pogonske agregate.
Husqvarna u seriji dolazi standardno sa prekidačem za promjenu mape ubrizgavanja, također Husqvarna ima drugačiju koncepciju kutije zračnog filtera
( airbox) sa čime razvijanje snage i osjećaj ostaje specifičan za Husqvarnu.
3. Da li je tehnologija ubrizgavanja goriva ( EFI- electronic fuel injection) kompliciranija za održavanje? Ne, novi modeli su i dalje jednostavni za održavanje i imaju isti
servisni interval kao i prijašnji modeli sa rasplinjačem. Uz dodavanje sistema
ubrizgavanja goriva na novim modelima, druge mehaničke komponente su ostale
Identične kao i na prijašnjim modelima.
4. Da li je povećan rizik od kvara na sistemu ubrizgavanja goriva?
Sa dodavanjem komponenti sistema ubrizgavanja svakako da je sistem
nešto kompleksniji. Međutim, ova tehnologija je isprobana i testirana
na dosadašnjim 4t modelima te se pokazala vrlo pouzdanom.
5. Da li je došlo do povećanja težine u odnosu na modele sa rasplinjačem?
Da, povećanje težine za ca. 3kg rezultat je dodavanja komponenti kao što su
pumpa goriva, pumpa ulja, spremnik ulja za mješavinu, ECU- elektronske jedinice
i senzora..
6. Da li će modeli sa rasplinjačem biti i dalje u ponudi?
Da, modeli sa rasplinjačem i dalje će se proizvoditi ali u maloj količini i samo
za određena tržišta..
7. Kolika je ušteda u potrošnji goriva na modelima sa ubrizgavanjem?
Zavisno od uvjeta i stila vožnje , ušteda se kreće do ca.40%.
8. Koji omjer podmazivanja gorivo/ulje se koristi?
Količinu 2t ulja konstantno regulira kompjuter ECU , zavisno od okretaja motora i opterećenja motora a sam omjer se konstantno mijenja. Ulje mora obavezno imati specifikaciju JASO FD!
U prosjeku omjer gorivo/ulje je 80:1

9.Koji je kapacitet spremnika za ulje?

700ml, dovoljno za otprilike 5 spremnika goriva.
10. Koliki je kapacitet spremnika za gorivo?
Husqvarna ima kapacitet 9.25l. ; KTM ima kapacitet od 9 lit.
11. Kolje su posljedice ako se spremnik za 2t ulje potpuno isprazni?
Spremnik za ulje mora uvijek sadržavati 2-t ulje, upozoravajuća kontrolna
lampica zasvijetli kada je vrlo niska razina ulja u spremniku goriva – upozorenje
da je potrebno dopuniti . U tom slučaju preostalo ulje u spremniku dovoljno je još
za ca. 1 (jedan) puni spremnik goriva. Potpuni nedostatak 2t ulja u spremniku
rezultira ne podmazivanjem motora tj. kvarom motora.
12. Može li se koristiti već pripremljena mješavina goriva i ulja?
Ne, to bi dovelo do nedovoljnog podmazivanja radilice i ležaj radilice.
13. Da li je potrebno određeno posebno 2t ulje?
Ne, mogu se koristiti ulja kao i za modele sa rasplinjačem.
Ulje mora biti od provjerenih marki 100% sintetsko , a mora biti i predviđeno za
sisteme ubrizgavanja ulja . Ne koristiti izrazito gusta 2t ulja koja su isključivo
namijenjena za direktno miješanje goriva i ulja . Kod takvih tipova ulja na njima je označeno da su samo PRE MIX ulja.
14. Da li su modeli TPI homologirani?
Da, udovoljavaju norme EURO 4
15. Modeli Husqvarna opremljeni su sa Magura kočionim sistemom a
KTM modeli sa Brembo. Koja je razlika?
Sam dizajn je identičan. Magura kočnice pružaju nešto drugačiji osjećaj kočenja.
16. Da li je moguća promjena mapa paljenja i podešenje snage motora?
Postoji alternativna mapa koja je nasnimljena i programirana u ECU motora .
Ta druga mapa nešto je blažih karakteristika (softer engine characteristic)
Nije moguće kreiranje vlastitih mapa paljenja i ubrizgavanja

Primamo predbilježbe jer je broj motora ograničen!